yerelce.wordpress.com
Turkey – EU : In a time where rules reshaped in the global arena.
Brussels and Ankara should bring Turkey closer to its goal of EU membership. Türkiye ve AB ilişkilerinin canlandırılmasına yönelik Yüksek Düzeyli diyalog mekanizmaları ümit verici bir gelişme olsad…