yerelce.wordpress.com
Turkey – EU : High Level Economic Dialogue – Final Communique.
AB – Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Nihaî Bildirisi AB ve Türkiye’deki yabancı doğrudan yatırımların teşviki ile yeşil ve mavi ekonomiler dâhil olmak üzere yatırımların önündeki enge…