yerelce.wordpress.com
AB: Yeni ticaret ve yatırım stratejisi!
Türkiye için yeni bir fırsat penceresi mi? Stratejide, AB’nin üçüncü ülkeler ile tamamladığı anlaşmalara dâhil olmak isteyen ülkeler için uygun mekanizmalar geliştirme fikri benimseniyor. Gümrük Bi…