yerelce.wordpress.com
Hakkını ara, ama 12 Eylül’ü de “cici” gösterme…
Silivri’de cezaevi koşullarının eline, 12 Eylül dönemi su dökemez(miş!!) ***