yerelce.wordpress.com
89.Yılında, 30 Ağustos’un Düşündürdükleri…
ATATÜRK 5×5=25 DEDİ Nedir Atatürk’ün 5×5=25’i? “En hakiki mürşit ilimdir, fendir, ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. -Eylul 1925, …