yerelce.wordpress.com
Bir bileniniz var mı?
Dünden bugüne : Yıl 2004, aylardan Şubat… Benim kuşağımın kabahatidir bugünler… – İlâç şişelerinin kapaklarında çocuklar için emniyet sistemi de yoktu, ilâçların konulduğu d…