yerelce.wordpress.com
Türkiye’nin terörizmle mücadelesi, doğrudan ülkenin ve ulusun varlığı ve bütünlüğü ile ilgili bir konudur
Terörizmle Mücadele: Soğuk Gerçekler ©Prof. Dr. Osman Metin Öztürk 1. Terörizmin uluslar arası ilişkilerdeki bilinen işlevi, son 20 yıl içinde daha çok öne çıkmış, yoğunluk ve yaygınlık kazan…