yerelce.wordpress.com
Reform yargıya güveni yeniden sağlayacaktır – Reform will restore confidence in judiciary…
Today’s Zaman Gazetesinin 28 Haziran 2010 tarihli Venedik Komisyonu Genel Sekreteri ile yaptığı ingilizce mülâkat Türkçe Zaman’da çok kısa verilmişti. İlginç bilgiler içeren mülâka…