yelkovalayan.net
Kurumsal-olmayan Örgütlenmenin Sınıfsal Mimarisi
Yasal ama Sakıncalı Örgüt Örgüt kavramı ile terör kavramının eş anlamlı hale gelmesi 12 Eylül faşizminin, toplumun neredeyse bütün kesimleri tarafından benimsenmiş ve içe sindirilmiş “kazanım…