yelkovalayan.net
Sessiz Reform: Üniversite’nin Yatırımcı-Öğrenciyle İmtihanı
Üniversitede reform tartışmasının bitmediği… Üniversiteye ilişkin geçmişten günümüze sürdürülen tartışmalar çoğunlukla demokratik yönetim, fiziksel altyapı, zihinsel anlayış ve yaklaşım, bilimsel ü…