yelkenokulu.com
Marmara Denizi Balıkları
Marmara Denizi, coğrafi yapısı bakımından, ülkemizin en önemli canlı popülasyonu ve balık nüfusu olan bir iç denizidir. Kuzeyden Karadeniz’den gelerek güneye, aşağıya inen balık türlerinin ve Ege Denizi’nden kuzeye çıkan balıkların da mevsimsel göç yolları üzerindedir. Marmara’da 125 balık türünün üzerinde balık yaşamaktaydı. Marmara