yektagohar.com
مرکز فروش فیروزه در نیشابور - مرکز فروش انواع سنگ فیروزه نیشابور | یکتا گوهر
شهرستان نیشابور، مهمترین مرکز فروش فیروزه در کشور محسوب می شود. تعداد زیادی ترشانده سنگ فیروزه نیشابور در این شهر مشغول به فعالیت هستند و با دستان توانمند خود این سنگ را به شکلهای مخلفی می تراشند. اگر قصد دارید تجارت فیروزه را شروع کنید حتما سری به این شهر بزنید.