yegob.rw
Mukobwa:Nguku uko bizahora iteka bikugendera niba kwambara ibigukwiye byarakunaniye!
Birumvikana ko ari wowe wihitiramo imyenda ikubereye waba ugiye kuyigura cyangwa kuyambara ndetse yewe hari igihe  ari wowe ukoresha amafaranga yawe bwite ,ariko se bimaze iki kuyambara abantu bak…