yeaharip.com
Book Acquisition Syndrome
Seorang kawan berkisah kalau semangat membacanya timbul ketika menginjak masa putih-abu. Gara-gara paksaan, berkat sebuah keharusan dari sekolahnya di SMAN 26 Bandung yang mewajibkan untuk membaca …