yazilimhanem.com
Python Recursive (Özyinelemeli) Fonksiyonlar » Python Recursive
Recursive fonksiyonlar kendi kendilerini çağıran,yineleyen fonksiyonlardır.Fonksiyonları alt parçalara ayırarak tekrar eden yapılardır.Python Recursive