yazilimhanem.com
Python Kullanıcı Veri Girişi input () » Yazılımhanem
Python Kullanıcı Veri Girişi input Python'da kullanıcıdan veri almak, veri girişi sağlamak için input() metodu kullanılır.Bu metot kullanıcıdan