yazilimhanem.com
Koşullu ifadeler if-elif-else » Yazılımhanem Koşullu ifadeler if-elif-else
Matematiksel operatörleri,karşılaştırma operatörlerini ve bool ifadeleri inceledikten sonra artık koşullu durumları inceleyebi Koşullu ifadeler if-elif-else