yazilimhanem.com
Java Static » Yazılımhanem Java Static Metot ve Static Değişkenler
Java Static anahtar kelimesi Java'da metotlara veya değişkenlere uygulanabilir.Static tanımlanan bir metot veya değişken nesnelerden bağımsız olarak var