yasmineg.com
"אל אולמות ריו דה ז'נירו ופריז הגעתי נגוע בדלקת היצ'קוק חריפה"
בעודנו מתברברים מבוקר עד ערב על היצ'קוק, יש כאלה שממש פגשו אותו. לפני זמן מה שלח אליי יצחק שאולי, צילום של היצ'קוק שצילם ב-1965 בסינמטק בפריז, בערב מחווה שנערך לבמאי. באותו ערב הקרינו במקום …