yasasal.com
تولید کننده ژل رویال | فروشندگان برتر آن در سراسر کشور - عسل یاس
ژل رویال، ماده ای غذایی ست که در کندو های زنبور عسل یافت می شوند. این ماده غذایی توسط زنبور های کارگر تولید می شوند و زنبور ملکه در طول زندگی خود از آن ها تغذیه