yarisbilimi.com
LG, LD, LR, LA nedir?
Herhangi bir gazete veya dergi aldığınızda normalde birden çok tahminci görürüz. Bu tahmincilerin beğenisi, anlayışı ve beklentileri ayrı olduğundan tahminlerinde farklılıklar normaldir. Tipik bir …