yapon.az
Tarix
Ümumi tarix Yaponiyanin adı ilk dəfə bizim eranın 701-ci ilinə aid mənbələrdə çəkilir. “日” Kancidə gün mənasını, “本” isə yurd mənasını verir.