yapon.az
Kitabxana
yapon.az`ın kitabxanasında müxtəlif dillərdə kitabların olması planlaşdırılıb. Təbii ki, üstünlük yapon və qismən ingilis, rus dillərində olacaqdır. Kitabxanada manqa, dili yeni öyrənənlər üçün aşa…