yapon.az
“Honne” və “tatemae”
Bütün dünyada insanlar toplumun “diqtə etdiyi normalar çərçivəsində” fikirlərini birbaşa deyil, dolayı yolla ifadə etməyə çalışır, buradan etik qaydalar, nəzakətlil ifadələr,…