yapon.az
Niyə yapon dilində “yaoço” (八百長) “satın alınmış oyun” deməkdir?
Bunu araşdırmaq üçün əvvəlcə yapon dilində “meyvə-tərəvəz satan dükkan” mənasına gələn “yaoya” sözünün mənşəyini bilmək lazımdır.