yapon.az
Hikone qəsri
Yaponiya qəsrlərinin əsrarəngiz sehri XVI əsr Yaponiyanın tarixi memarlıq və bədii mədəniyyət nümunələrini araşdırarkən məlum olur ki, həmin dövrə təsadüf edən tarixi, eləcə də, ictimai-sosial hadi…