yapon.az
Yaponiyada təhsil almaq istəyənlərin nəzərinə!
YAPONİYADA TƏDQİQATLA MƏŞĞUL OLMAQ, MAGİSTRATURA VƏ YA DOKTORANTURA TƏHSİLİ ALMAQ İSTƏYƏN ŞƏXSLƏRİN NƏZƏRİNƏ!