yapon.az
Hər ana evə sahib olsun və tənha analar haqqında təsəvvürlər dəyişilsin!
Yaponiyada tənha analar yoxsulluq və “utancla” mübarizə aparır