yapon.az
Yaponiya folklorunda tülkü
Əfsanələrə görə kitsunenin yaşı çoxaldıqca, onun sehrli gücü və quyruqlarının sayı da artır