yapon.az
“…yapon xalqının zehni ilə qəlbi əl-ələ verib addımlayır”
“…biz doğrudan da zahirən parlaq olan əşyaya yox, çox işlədilmiş, qədim ruhu olan əşyalara üstünlük veririk. Bu da parıltıdır, amma bulanıq parıltıdır – zamanın bulandırdığı parıl…