yapon.az
Yaponiyada estetika
Yaponiyada estetika yapon fəlsəfəsinə uyğun olaraq, sadəliyin tərəfdarı olmuş və əsrlər boyu cərəyanların adı dəyişsə belə, bütün estetika anlayışları eyni prinsiplərə əsaslanmışdır –…