yapon.az
Kiotonun rəsmli xəritəsi
Təqdim olunmuş xəritə 1696-cı ildə, erkən Edo (genroku 9) dövrünün (1603–1867) əvvəllərində nəşr edilmiş şəkilli xəritəsidir.