yapon.az
İnsanın bir şeyi sadəcə istəməsi yetərlidir
“Yaponiyada olmaq bu günə qədər mənə, birdən-birə bambaşqa bir dünyaya gəlmək, hər şeyi sıfırdan qazanmaq üçün saniyəbəsaniyə mübarizə etməyi öyrətdi.”