yapon.az
Yaponiya və Nizami Gəncəvi?!
Yaponiyada Nizami yaradıcılığına maraq var Yaponiyada Azərbaycanın görkəmli şairi Nizami Gəncəvinin tanınması xarici tərcümələr sayəsində mümkün olub.