yapon.az
Yaponiya tarixinin yeni dövrü
Yaponiyanın bu dövrü 1868-ci ildən başlayaraq Meici (明治時代 Meici cidai – 1868-1912), Taişo (大正時代 Taişō cidai – 1912-1926), Şova (昭和時代 Şōva cidai – 1926-1945) dövrlərinə…