yapon.az
Murasaki Şikibu
Məşhur “Genci-Monoqatari”nin müəllifi… Məşhur “Genci-Monoqatari”nin müəllifi bir xanımdır. Onun şərəfinə Merkuridə kraterlərin birinin adı məhz Murasaki Şikibu adlanır…