yapon.az
“Sərhədləri zorlayan” adam: Soiçiro Honda (本田宗一郎)
Uğur – 99 faiz uğursuzluqla dolu işinizin yalnız 1 faizini təşkil edir. Soiçiro Hondo