yakapin.com
Malayo ang tingin Abot hanggang langit Binabagtas pala Alaalang kapos Napupudpod na nga Suwelas ng suot Na tanging sapatos Pero tuloy pa rin Malayo ang tingin Abot hanggang langit