yakapin.com
Isang daan ang tinatahak, Pantay ang tingin ngunit sa huli Didiretso, kakaliwa, kakanan Halimuyak ng karanasan ang binabagtas