yakapin.com
Ako
Iyakin ako, hindi mo lang alam Sa bawat ngiti ay may kuwentong dala Pag-unawa lang ang tanging hiling Inihahanda ang puso sa anumang maaaring mangyari Sa umagang darating at sa kahapong iiwan…