yakapin.com
Kaunting Pag-unawa
Maraming malulungkot na pangyayaring naganap sa nakalipas na mga araw. Nagdadalamhati ang mga tao, may mga nangungulila, lumuluha, umaasa. Ang haba nga siguro ng pasensya ko at pilit ko pa ring ini…