yakapin.com
20151113
Umaalingawngaw ang bawat tipa sa piyesa Bawat kalabit sa kuwerdas ng gitara Dinadala ang iilang natitirang alaala Ngayong kanta na lamang ang nakakasama Dahan-dahang ibinabalik ang nawalang nota Ta…