yakapin.com
20151112
Bumibilis ang tibok ng puso Di na mabilang at mahabol Abot hanggang braso ang pintig ng pulso Mga kumakawalang damdamin Hirap na ngang huminga Pilit pa rin sa pagtipa Ng mga letra upang makagawa Ng…