yakapin.com
Pagpaplano
Ano na nga ba ang plano ko? Madalas akong nagpaplano maski sa bawat minutong kinikilos, ikikilos ko. Nakapapagod magtala at mangarap sa huli naman ay walang napapala. Lalo lamang naninikip ang dibd…