yakapin.com
Lula
Isang hakbang pa lamang Lumilipad na ang linya’t Pinakikiramdaman ang mga salitang Lumalampas sa kanilang gunita Pinipilit na iwasang lumingon Tingalang sa himpapawid ang abot Madapa ay kamat…