yaffo23.wordpress.com
אודות
יפו 23, האתר החדש של בצלאל במרכז ירושלים, הוא מרכז מחקר, לימוד, יצירה ותצוגה שמתרכז בפרקטיקות עכשוויות באמנות. יפו 23 עוקב אחר אמנים ועבודות חדשניות שמשלבות תיאוריה ומעשה ובוחנות מחדש את גבולות האמ…