yaeltranslation.com
זהירות, הונאה!
קיבלתי עכשיו הצעת עבודה במייל שכדאי שתראו גם אתם: איך היא נשמעת לכם? אולי אתם לא יודעים, כי בארץ נתקלים בזה פחות או שמדברים על זה פחות, אבל יש בעולם תעשייה שלמה של הונאות המופנות למתרגמים. חלק מההו…