yaeltranslation.com
מתרגמים, היזהרו מהונאות!
לאחרונה התרבו הסיפורים על ניסיונות לעקוץ מתרגמים. גם אני קיבלתי כמה פניות, וכולן נראו בערך ככה – רק השם, המקומות והתאריכים השתנו: I'm Steven Anteen from Dublin, Ireland but i'm presently on a…