yaeltranslation.com
אירועים לחודש פברואר
החודש נערכים שלושה אירועים מעניינים הקשורים לתרגום ולעברית: החל ממחר ועד יום שישי (5-8 בחודש) ייערך כנס לשון ראשון, שהוא גם כנס ראש הממשלה לשפה העברית, בהיכל התרבות בראשון לציון. תוכנית הכנס מופיעה…