yaeltranslation.com
מה אפשר לתת למתרגם המתחיל?
שנת הלימודים האקדמית ממשמשת ובאה, ובקרוב כמה עשרות סטודנטים לתרגום יחבשו את ספסלי הלימודים. נשאלתי איזו מתנה אפשר לתת לסטודנט מתחיל לתרגום, והנה כמה רעיונות: מילונים ומונחונים – אם אתם יודעים…